Over het werk

Eyeopeners

De wereld om mij heen is ook fascinerend en mooi. Ik neem mijn omgeving voor lief als ik vergeet te kijken. Met Eyeopeners wil ik mijn,  onze,  ogen opnieuw openen voor de ogenschijnlijk volstrekt normale maar prachtige details. Details van kleine deeltjes, die allemaal verschillend, maar samen een groot geheel vormen. Ik haal die deeltjes uit hun context, door ze uit te vergroten, en plaats ze  in de spotlights. Ik geef ze aandacht door contrasten in de kleuren, door lijnen juist wel of juist niet aan te brengen..

Als altijd laat ik me inspireren door details uit boomschors, heidevelden, zand, klei, een herfstblad…

Lagen en structuren

Geri Boer

Ik loop veel in de natuur, door de bossen, in de duinen, op het land, over het zand langs de zee. Ik zie de boombast, de droge aarde, bloeiend gras, het zand de schelpen.

Daaronder zijn er lagen, aardlagen, gevormd door de seizoenen, de tijd. Ik ben benieuwd naar die lagen.

Het direct zichtbare in de natuur en het besef van het bestaan van onderliggende lagen zijn voor mij een metafoor. Maatschappelijke gebeurtenissen, politieke meningen, het denken van de mensen, de verschillende culturen staan niet op zichzelf: er ligt altijd een geschiedenis onder, een geschiedenis die het waard is om bevraagd te worden.

Daar waar ik opgroeide op de Zuid-Hollandse eilanden werd ik als kind niet geacht vragen te stellen over wat ik niet begreep. Vragen over dingen die ik zag op de lagere school, in de kerk, in de huizen van mijn vriendinnetjes, in ons gezin. Ik vroeg: ‘Waarom…’, en: Hoe kan het dat…’, maar kreeg steevast te horen: ‘Hou je mond’. Ik leerde af om die vragen te stellen, en trok mijn eigen conclusies. Conclusies die lang niet altijd klopten.

Voor mij is transparantie, openheid over de dingen die je ziet en meemaakt, van levensbelang. Net zoals in de natuur ben ik benieuwd naar het verhaal onder de zichtbare werkelijkheid.

In mijn werk schep ik mijn eigen open en transparante ‘wereld’, waar ik lagen construeer die onder de oppervlakte liggen, elkaar beïnvloeden en op de een of andere manier in hun eigenheid zichtbaar blijven.

Ik maak lagen die bestaan uit minuscule deeltjes en herhaal handelingen (zoals lijnen en vormen, enz.) om de seizoenen en de tijd na te bootsen. Ik werk het liefst met verf en ik hou van kleur. Ik maak schilderijen of collages van papier of uitgeprinte foto’s. Ik gebruik vierkante formaten, lijst het niet in, omdat dat wat je ziet een deel is van een groter geheel, een fragment.

Landschappen

Geri Boer

In mijn eerdere werk, landschappen, fotografeerde ik o.a. plekken op het land, op klei, op stammen van bomen, op het opgestapelde hout in de winter. Mijn oog viel daar op en ik vroeg me af wat er onder die plek lag, wat erachter de boomschors was. Ik printte de foto’s uit en spreidde ze uit in mijn atelier. Ik begon er in te snijden en als bijna vanzelf gingen ze deel uitmaken van een collage.

Ik stond met mijn camera op een geploegd stuk land in Noord Groningen. Het fascineerde mij nog steeds hoe klei eruitzag. Ik herinnerde me hoe ik, als klein meisje met mijn bijziende ogen en mijn neus er bovenop, kleine beestjes zag kruipen door de structuur van de vettige aarde. Het was kleverig, het plakte aan je laarzen en het voelde zwaar. Bij het maken kon ik dat weer opnieuw voelen.

Door dit werk te maken kon ik van een grotere afstand kijken naar mijn jeugd.

Tekeningen

Geri Boer

In 2019, toen ik pas in Den Haag woonde, ben ik met een serie tekeningen begonnen. Ik had mezelf een aantal voorwaarden gesteld: Het moesten in elk geval eendaagse tekeningen zijn. Ik kon teksten toevoegen en het kon ook een collage worden. Liefst een tekening zonder boodschap. Uiteindelijk ging het om de tekening. Of hij me beviel.

Tiengemeten: Schuur.

Geri Boer

De opdracht was een beeld te maken over het eiland Tiengemeten, van een boerenzoon die daar is opgegroeid. Aan de hand van zijn eigen oude familiefoto’s en zijn verhalen, heb ik die schuur opnieuw kunnen opbouwen zoals hij geweest moet zijn in de zestiger jaren, met Puch en al. De oude foto’s heb ik opnieuw gefotografeerd, en laten afdrukken, zodat ik met dat materiaal aan de slag kon. Ik heb de vormen uitgesneden en op karton geplakt en ook dat weer uitgesneden.